Tatsuru Arai (Япония)

Thermo

 

Татсуру има бакалавърска степен  по композиране в Музикалния колеж в Токио и магистърска степен по композиране, компютърно програмиране и мултимедийно изкуство в Музикалната академия "Ханс Айслер" в Берлин. Основната му артистична тема е да интегрира класическите композиции в новите технологии като "TRANS-AGES MUSIC" и да представи фундаменталната физическа природа на вселената под формата на възприятия, което може да се каже естетика на "геометричната структура". Човешкото възприемане на звука, физическо явление, оказва влияние върху човешките същества, а "геометричната структура" е основен стълб, който ни позволява да разберем истинската природа на Вселената.