Аксиния Пейчева (България)

Приказка за края

 

Аксиния Пейчева е художничка с интердисциплинарна практика, базирана в София, България, с участия в групови и самостоятелни изложби в България и чужбина. Има докторска степен по “Стенопис” (2019) от НХА София  магистърска степен от същата специалност. Завършила е следдипломна програма за съвременно изкуство в Института за съвременно изкуство, ИСИ - София.

 

Фокусът на работата на Аксиния Пейчева е процесът на „визуален превод“ или изследване на възможните начини за придвижване части от информация между различни области на знанието. В работата си тя често си сътрудничи с учени, като нейните проекти са придружени от теоретична част по теми като визуалния превод на музиката или на болката. Под формата на леки, кинетични, интерактивни инсталации нейните творби използват научни методологии и могат да се приемат за опит за предефиниране на области на знанието и техните граници.

 

www.aksiniyapeycheva.com